Układ Słoneczny

Galaktyki

Teorie

Strona główna

ALBERT EINSTEIN - 1879 - 18.04.1955

Albert Einstein urodził się w rodzinie żydowskiej z miejscowości Ulm (Niemcy). Zaczął szkołę w Munich w roku 1886. Od 1891 roku studiował matematykę. W 1894 roku jego rodzina przeprowadziła się do Milan ale on został w Munich. Uczęszczał on do szkoły średniej w Aarau. W międzyczasie napisał esej, w którym opisywał swoje plany na przyszłość. W 1900 roku został nauczycielem matematyki i fizyki, co było jednym z jego zamierzeń opisywanych w eseju. Uniknął służby wojskowej z powodu płaskostopia i żylaków. Przez kilka lat pracował jako nauczyciel, między innymi w wyższej szkole w Winterthur, a potem w prywatnej szkole Schaffhausen. Pracował także na podrzędnym stanowisku w federalnym biurze patentowym w Bern. Mając 26 lat opublikował pracę (Zur Elektrodynamik bewegter Korper) zawierającą podstawowe idee szczególnej teorii względności. W pracy tej wysunął nowe koncepcje czasu i przestrzeni, zerwał z pojęciem czasu absolutnego, łącząc przestrzeń i czas w czterowymiarową czasoprzestrzeń. W 1908 roku Einstein został wykładowcą na Uniwersytecie w Bern. W następnym roku został profesorem fizyki w Uniwersytecie w Zurichu. Zrezygnował wtedy z wykładania i z pracy w biurze patentowym w Bern. W 1911 roku został mianowany profesorem na Uniwersytecie Karl - Ferdinand w Pradze.

 

 

ALEKSANDER WOLSZCZAN - ur. 1946 r.

Aleksander Wolszczan to współczesny polski astronom, odkrywca pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego. Urodził się w Szczecinku w 1946 r. Ukończył studia astronomiczne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (1969) oraz uzyskał stopień doktora za pracę dotyczącą struktur scyntylacyjnych w widmach pulsarów (1975). Od 1992 r. pracuje w Uniwersytecie Stanowym Pensylwania (Penn State University) jako profesor astronomii i astrofizyki. W 1991 roku odkrył 3 planety krążące wokół pulsara PSR 1257+12, było to pierwsze odkrycie planet pozasłonecznych (wyniki opublikował w 1992 r. w "Nature" i w 1994 r. w "Science"). Otrzymał Nagrodę Młodych Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (1976), nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (1992).

 

 

 

MIKOŁAJ KOPERNIK - 19.02.1473 - 24.05.1543

Mikołaj Kopernik to polski astronom, matematyk, ekonomista, lekarz, urodzony w 1473 r. w Toruniu przy ul. św. Anny (obecnie: Kopernika). Wszechstronnie wykształcony, studiował nauki przyrodnicze, w tym metody obserwacji astronomicznych, na Akademii Krakowskiej, prawo w Bolonii i medycynę w Padwie. W 1503 doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku (1510), Olsztynie (1520 - 1521, w czasie wojny polsko - krzyżackiej). Tam też przeprowadzał obserwacje astronomiczne i pisał swoje dzieła.

 

 

 

 

IZAAK NEWTON - 1642 - 1727

Isaac Newton urodził się rok po śmierci Galileusza w angielskim miasteczku Woolsthorpe. Podczas swojej kariery naukowej dokonał wielu ważnych odkryć z dziedziny matematyki, fizyki i astronomii. Stworzył teorię, która formułowała prawa fizyki rządzące zarówno Układem Słonecznym, jak i otaczającym nas światem. Według tej teorii planety, w tym również Ziemia są utrzymywane na swych orbitach przez siłę grawitacji Słońca. Zainteresował się on teorią grawitacji obserwując jabłka spadające z drzewa. Nurtowało go pytanie jaka jest natura siły przyciągającej jedne ciała do drugich. Doszedł do wniosku, że ta sama siła, która powoduje spadanie jabłka na ziemię, utrzymuje Księżyc na orbicie wokół Ziemi, a Ziemię na orbicie wokół Słońca.